کالایی در سبد خرید وجود ندارد

گروه بندی محصولات
آخرین محصولات
اخبار فروشگاه
پیگیری سفارش
کد پیگیری سفارش
قابلیت ها قابلیتهای ویژه گالری تصاویر پیشنیازها
• صدور فاكتور خريد
• صدور فاكتور فروش
•تعريف منو هاي مختلف وانتخاب آن به هنگام رزرو تالار
•امكان تعريف مراسم هاي مختلف مانندعقدكنان و. . .
• امكان تعريف سرويس هاي مختلف مانند اتاق عقد و . . .
• امكان تعريف تالارهاي مختلف
•امكان تعريف غذاهاي ويژه
• امكان دريافت پيش پرداخت
• ثبت قراداد ورزرو تالار
• تعريف انبارهاي مختلف در نرم افزار تالار
• صدور حواله بين انبارهاي مختلف
• صدور حواله اتوماتيك از انبار مركزي براي انبار پاي كار براي كالاها و مواد مصرفي
• تعيين ضريب مصرف و آناليز مواد تركيبي
• مشاهده گردش كالاها در انبار
• كنترل كالاهاي فروختني و خريدني و مواد اوليه
• انبارگرداني و انبار گرداني دوره اي
• محاسبه و آناليز قيمت تمام شده كالا در نرم افزار تالار
• محاسبه و مشاهده موجودي ريالي انبار در هر لحظه به تفكيك كالا
• محاسبه و مشاهده سود و زيان كالاهاي فروش رفته به تفكيك كالا
• كنترل دسترسي كاربران در سطوح مختلف
• امكان تعريف گروههاي كاربري مختلف
• تعريف تامين كنندگان مختلف و ويزيتورها
• گردش حساب تامين كنندگان
• مشاهده ليستها اصلاحي و مرجوعي كاربران در نرم افزار تالار
• مشاهده سوابق كاركرد كاربران در نرم افزار تالار
• تهيه نسخه پشتيبان از نرم افزار تالار
• امكان تعريف بانكهاي اطلاعاتي مختلف
• ارتباط با بانكهاي اطلاعاتي مختلف هنگام ورود به برنامه
• تعريف شعار و براي نمايش در پائين فاكتورها و صورتحساب هاي مشتريان
• امكان اضافه كردن عوارض و ماليات ارزش افزوده روي فاكتورها به تفكيك كالا
• تعريف سال مالي و انتخاب سال مالي در نرم افزار تالار